Escola de Música de la Vall del Tenes

ESCOLA DE MÚSICA

LA VALL DEL TENES

Funcionament

ÒRGANS DE GOVERN I PARTICIPACIÓ

EQUIP DIRECTIU


DIRECTORA: Anna Casanovas
  CAP D´ESTUDIS: Núria Barbany
  COORDINADOR D'ACTIVITATS: Gustavo Them

  Responsables de cada seu:
    Bigues i Riells: Núria Barbany
    Lliçà de Vall: Anna Casanovas
    Santa Eulàlia de Ronçana: Fina Comas

  SECRETÀRIA ADMINISTRATIVA: Carme Bassa

CONSELL ESCOLAR


El Consell Escolar està integrat per:
 • Director
 • Cap d’Estudis
 • Representant Mancomunitat
 • Nombre de Professors no inferior a un terç del consell
 • Nombre de Pares d’alumnes i Alumnes no inferior a un terç del consell
 • Representant personal administratiu
 • Secretari del Centre, actua com a secretari del consell, amb veu i sense vot

AMPA


Els objectius principals de l´Ampa són:
 • Representar a les famílies dels alumnes.
 • Col.laborar en les activitats que organitza l´escola.
 • Crear una interacció activa entre el centre i les respectives famílies.

MANCOMUNITAT


Per la seva part, la Mancomunitat té les següents funcions respecte d´EMVT:
 • Definir els trets característics i els objectius generals de l´escola conjuntament amb l´ED.
 • Dur a terme la gestió laboral i pressupostària del centre.
 • Vetllar per assistir a les necessitats de material i per l´acondicionament de les instal.lacions.
 • Logo Facebook
 • Logo Instagram
 • Logo YouTube
 • Logo Gwido
 • Logo Mancomunitat - Escola de Música
 • Logo Mancomunitat
 • Logo Associació Catalana de música