Escola de Música de la Vall del Tenes

ESCOLA DE MÚSICA

LA VALL DEL TENES

Objectius

ÀMBIT PEDAGÒGIC

 • Despertar i desenvolupar la sensibilitat per la música, per tal de gaudir-ne.
 • Adequar la programació de l'ensenyament als interessos, la dedicació i el ritme d'aprenentatge de l'alumne.
 • Procurar una formació teòrica i pràctica que permeti gaudir de la pràctica de la música.
 • Potenciar la creativitat personal.
 • Consolidar la pedagogia de grup com a metodologia bàsica a la classe d'instrument, encara que no de forma exclusiva.
 • Potenciar les relacions interpersonals que es donen en un grup.
 • Crear un entorn afavoridor del foment de la pràctica en grup d'activitats, a nivell d'aficionat o professional de la música.
 • Facilitar la preparació per l'accés a un centre d'estudis musicals reglat per aquells que ho demanin.
 • Donar cabuda a diferents estils i gèneres musicals.
 • Afavorir el creixement personal i musical dels individus mitjançant els elements que la música proporciona.

ÀMBIT SOCIAL

 • Descobrir en la música un mitjà d’expressió i comunicació.
 • Fomentar des de la infància l'interès i gaudi envers la música i atendre l'àmplia demanda social.
 • Crear nous conjunts instrumentals i vocals estables que participin en activitats musicals/culturals de l'entorn per tal d'apropar l'escola i la música a tota la població.
 • Oferir activitats que despertin interès, i així la participació, dels ciutadans.
 • Potenciar la cultura musical i l'assistència a concerts o esdeveniments musicals.
 • Fomentar l'esperit crític dins la nostra societat.
 • Posar atenció en el benestar de totes les persones que formen part de la nostra comunitat educativa.
 • Facilitar un sistema d'ajuts econòmics per garantir l'accés a qualsevol persona que ho demani.

ÀMBIT INSTITUCIONAL

 • Potenciar l'ampliació de la població escolaritzada.
 • Complir amb els requisits legals establerts a la normativa vigent.
 • Potenciar la relació amb altres centres i/o entitats dels diferents municipis.
 • Impulsar la innovació educativa a través de la formació permanent del professorat.
 • Fer de l'escola un centre viu i obert a tots, fomentant la capacitat creativa, l'experimentació i la difusió musical, organitzant concerts, audicions, trobades, intercanvis, etc.
 • Aconseguir els objectius de qualitat establerts al conveni marc de finançament de la Generalitat de Catalunya.
 • Logo Facebook
 • Logo Instagram
 • Logo YouTube
 • Logo Gwido
 • Logo Mancomunitat - Escola de Música
 • Logo Mancomunitat
 • Logo Associació Catalana de música