Escola de Música de la Vall del Tenes
Tutories
La funció principal de la figura del tutor és dur a terme el seguiment dels alumnes al llarg de tot el curs, sent la figura de referència per l'alumne i el que coordina totes les activitats que fa així com tots els professors implicats en el seu aprenentatge.

QUI ÉS TUTOR?


Alumnes Iniciació: el mateix professor
Alumnes Formació Bàsica I: el mateix professor
Alumnes a partir de Formació Bàsica II: el professor d´instrument
Alumnes de Formació Avançada i PEAGM: el professor d´instrument
Alumnes de Programa Jove: el professor d´instrument

FUNCIONS DEL TUTOR:


  • Conèixer la situació personal, acadèmica i familiar dels seus alumnes.
  • Conèixer les aptituds i interessos dels alumnes.
  • Establir la necessària connexió amb la família de cada alumne.
  • Informar a l´alumne sobre el funcionament del centre i els mecanismes de participació.
  • Facilitar la cohesió del grup de classe, facilitant la integració dels alumnes.
  • Orientar als alumnes en els aspectes acadèmics.
  • Coordinar el procés d´avaluació.
  • Orientar les demandes i inquietuds dels alumnes.
  • Orientar i assessorar alumnes sobre els diferents programes formatius que el centre els ofereix. Vetllar per la coordinació de tots els professors de cada alumne.
  • Aconseguir implicar els alumnes en les diferents activitats del centre.

SEGUIMENT DE L'ALUMNE. AVALUACIÓ


Durant el curs es donaran dos informes sobre l'evolució acadèmica de l'alumne, al febrer i a final de juny. L'entrega d'informes es farà amb una entrevista personal amb el tutor de l'alumne. Prèviament a això, l'equip de professors posen en comú les seves impressions sobre cada alumne a la Junta d'Avaluació. Tots els informes dels alumnes es recullen en el seu expedient acadèmic.