Escola de Música de la Vall del Tenes
Classe de Cant, curs 2014