Escola de Música de la Vall del Tenes
Qui som
L'EMVT neix com a escola mancomunada l'1 de setembre de 2006 com a resposta a la necessitat d´apropar l'ensenyament musical a tots els ciutadans de la Vall del Tenes. L'Escola de Música la Vall del Tenes és un centre en conveni amb la Generalitat. Depèn directament de la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i el seu àmbit d'actuació inclou els municipis de Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana, Lliçà d'Amunt i Bigues i Riells on es desplacen els professors per impartir els diversos programes educatius.

L'escola està autoritzada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya amb codi de centre 08056912 i els seus programes educatius estan aprovats per la inspecció d'Educació.

La seu principal és a Lliçà d'Amunt on es centralitzen la secretaria administrativa i alguns serveis comuns. L'escola treballa amb la Diputació de Barcelona en el marc dels "Cercles de Comparació Intermunicipal" per tal de definir criteris de qualitat que ha de tenir un servei municipal de les característiques d'una escola de música. Igualment s'ha iniciat el "Pla de Qualitat Educativa" amb el suport i assessorament de la Secció d'Educació de la Diputació amb la finalitat d'iniciar un procés de millora de l'escola des del punt de vista organitzatiu, de gestió i pedagògic. Coincidint amb aquest fet es planteja la necessitat d'innovar el model d'escola i adequar-lo als temps actuals. Les escoles de musica ja no es regeixen per un concepte elitista d'ensenyament basat principalment en l'adquisició individual d'unes habilitats determinades, sinó que es contemplen com uns centres no només amb una funció educativa, sinó també social i cultural.

PRINCIPIS D'IDENTITAT

 • L’Escola de Música la Vall del Tenes és un centre que ofereix ensenyaments musicals no reglats. Té la seu central a Lliçà d'Amunt i una seu a cada municipi de la Mancomunitat: Lliçà de Vall, Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells.
 • Com a servei públic, el centre ha de vetllar per promoure i difondre la música a tota la ciutadania, duent a terme activitats adreçades al màxim nombre de persones de totes les edats.
 • Alhora ha de participar en la realitat cultural dels pobles i fomentar la relació entre els mateixos, potenciant les seves característiques amb activitats proposades a cada seu i alhora d'altres comuns a les quatre seus.
 • L'EMVT té la funció d’atendre els diversos sectors de la població col.laborant estretament amb col.lectius culturals i educatius dels municipis.
 • L'escola és aconfessional respecte totes les religions i respectuosa amb totes elles, alhora que aposta pel pluralisme ideològic d'alumnes i professors. Fa seu el principi d'igualtat i no discriminació per raons de sexe, religió i origen.
 • Com a norma general del centre, la llengua vehicular i d'aprenentatge és el català i s'intentarà que el material donat als alumnes estigui en aquesta llengua.
 • S'assumeix la presència d'alumnes amb necessitats educatives específiques i s'intenta donar respostes satisfactòries per a cada cas. Així mateix es vol atendre els diferents nivells i ritmes d'aprenentatge dels alumnes, transmetent els coneixements des d'un seguiment individualitzat.
 • El centre vol fomentar en l'alumne una actitud crítica i investigadora, desenvolupant la seva capacitat de concentració, l'autoconeixement i la disciplina i exercitant la seva capacitat de treball basat en l'esforç, la comprensió, la sociabilitat, la solidaritat i el gaudi pel que estan aprenent.
 • El centre treballarà a partir de la interacció amb els pares dels alumnes per millorar el seu aprenentatge. En aquest sentit es proposa un contacte fluid i regular amb ells al llarg del curs.
 • A través de l'aprenentatge musical es vol donar una educació corporal, intel.lectual, social, afectiva i estètica, basant aquest aprenentatge en l' experimentació de les sensacions i vivències, potenciant la creativitat i l'expressió.
 • L'escola aposta per la pràctica instrumental en grup com a eina d'aprenentatge i d'interrelació entre el professor i l'alumne i entre l'alumne i els seus iguals.
 • L'escola potenciarà la creació de conjunts instrumentals i vocals com a eina de treball amb els alumnes i també per afavorir la projecció musical de l'escola en el seu entorn.
 • S'intentarà treballar amb els alumnes un repertori variat, en funció del tipus d'alumnat i del requeriment dels professors.
 • Basem la nostra metodologia en el constructivisme i els elements fonamentals que el configuren i que en deriven: la construcció del propi coneixement per part de l'alumne, la diversitat de processos d'aprenentatge, l'aprenentatge significatiu i la implicació activa de l'alumne en el seu propi procés d'aprenentatge.