Escola de Música de la Vall del Tenes
Informació cursos

PROGRAMES ESTABLES


L´EMVT articula la seva oferta educativa estable en cinc programes:
  • Iniciació
  • Formació Bàsica
  • Formació Avançada
  • Programa Jove
  • Programes per adults

PROGRAMACURSOSEDATS
INICIACIÓ MUSICAL2-34-5 anys
LLENGUATGE:
FORMACIÓ BÀSICA (1r cicle)
I-II-III6-8 anys
LLENGUATGE:
FORMACIÓ BÀSICA (2n cicle)
IV-V-VI9-11 anys
LLENGUATGE:
FORMACIÓ AVANÇADA
I-II-III12-14 anys
PROGRAMA JOVE A partir de 12 anys
ADULTS  

Dins l´aprenentatge de l´instrument, les especialitats que s´imparteixen aquest curs 2009-2010 són les següents:
Violí, viola, violoncel, guitarra , clarinet, flauta travessera, trompeta, piano, baix elèctric, guitarra elèctrica, percussió, saxòfon, cant, trombó, contrabaix i acordió.

OFERTA FORMATIVA


LLENGUATGE MUSICALCORSINSTRUMENTCONJUNTS/ORQUESTRES
INICIACIÓ
Iniciació 2 (60’) 4 anys
Iniciació 3 (60’) 5 anys
--- --- Iniciació al conjunt instrumental (carillons)
FORMACIÓ BÀSICA (1r Cicle):
FB I (60’) 6 anys
FB II (60’) 7 anys
FB III (60’) 8 anys
--- 1r CICLE:
Roda d´Instrument (30’)
1r nivell
2n nivell
Orquestra Orff (30’)
Conjunts instrumentals (45’)
FORMACIÓ BÀSICA (2n Cicle):
FB IV (60’) 9 anys
FB V (60’) 10 anys
FB VI (60’) 11 anys
Cor 1 (45’) 2n CICLE:
1r nivell
2n nivell
3r nivell
Orquestra guitarres 1 (45’)
Orquestra vent-perc. 1 (45’)
Orquestra corda 1 (45’)
Combos (45’)
Conjunts instrumentals (45’)
FORMACIÓ AVANÇADA
FA I (60’)
FA II (60’)
FA III (60’)
PROGRAMA JOVE

Tallers trimestrals
Cor 2 (60’)
Cor 3 (60’)
3r CICLE:
1r nivell
2n nivell
3r nivell
4t nivell
PROGRAMA JOVE
Orquestra guitarres 2 (60’)
Orquestra vent-perc. 2 (60’)
Orquestra corda 2 (60’)
Combos (60’)
Conjunts Instrumentals (60’)
ADULTSCOR PARESADULTSADULTS


DEDICACIÓ LECTIVA


INICIACIÓ1h setmanal1h Llenguatge musical
FORMACIÓ BÀSICA I (1r cicle)1h 30’ setmanal1h 30’ Llenguatge musical (s'integra cant coral,
orquestra orff i presentació instruments)
FORMACIÓ BÀSICA II-III (1r cicle)2h 30’ setmanal1h Llenguatge musical (c. coral)
45’ Instrument
45’ Orquestres, Conjunts
FORMACIÓ BÀSICA IV-V-VI (2n cicle)3h 15’ setmanal1h Llenguatge musical
45’ Instrument
45’ Cant coral
45’ Orquestres/Conjunts/Combos
FORMACIÓ AVANÇADA4h /setmanal1h Llenguatge musical
1h Instrument
1h Cant coral
1h Orquestres/Conjunts/Combos