Escola de Música de la Vall del Tenes

ESCOLA DE MÚSICA

LA VALL DEL TENES

Programes educatius

L'EMVT articula la seva oferta educativa estable en sis programes:

Nadons (8-36 mesos)


Els infants, acompanyats d’un adult de referència, s’endinsen en el món dels sons, els contes els instruments, el joc i la veu a través de la descoberta musical sensorial. Es reforça el vincle amb l’acompanyament de jocs i cançons de falda.

Sensibilització musical (3-5 anys)


Els infants exploren amb la música a través del joc, la cançó, el moviment, la improvisació i instruments Orff. Es tracta d'una sessió vivencial que busca la pràctica musical com a descoberta desenvolupant la creativitat, la psicomotricitat i la capacitat de relació amb els companys.

Iniciació musical (6-7 anys)


S'endinsen en les primeres nocions del llenguatge musical, s'inicien en el conjunt instrumental i participen en la roda d'instruments per descobrir el seu company de viatge. Fan cant coral integrat a les sessions.

Formació bàsica (7-12 anys)


Comencen amb les classes del seu propi instrument, alhora que fan classe de llenguatge musical, conjunt instrumental i cant coral.

Formació avançada (12-18 anys)


Els alumnes que volen aprofundir en els seus estudis poden fer aquest programa que consta d'una sessió setmanal de llenguatge musical, una d'agrupació instrumental (orquestra, combo o grup de cambra), una de cant coral i una d'instrument.

Programa Jove (12-25 anys)


S'ofereix als joves a partir de 12 anys que prefereixen una menor càrrega lectiva. Poden triar les assignatures que més prefereixin: instrument, cant coral i/o agrupacions instrumentals (orquestra, combo o grup de cambra).

Programa Adults (Més de 25 anys)


Els adults poden triar diferents matèries a treballar i combinar-les com desitgin entre: llenguatge musical, instrument, conjunt instrumental, combo, cor gospel o orquestres.

  • Logo Facebook
  • Logo Instagram
  • Logo YouTube
  • Logo Gwido
  • Logo Mancomunitat - Escola de Música
  • Logo Mancomunitat
  • Logo Associació Catalana de música
  • Logo Projecte Crea